DÜNYANIN EN GÜZEL BİR PARÇASI ADALAR

0
495

Yazan: Niyazi AHMET ( Kurun’un İlavesi, 1938)

Merhum Mahmut Celal “Adalarda söylediklerim” adlı şiir mecmuasını neşrettiği senelerin Adaları bugün tamamıyla değişmiş. Bedbin ruhların ilham kaynağı sanılan bu tabiatın harikulade güzel parçaları bugün eğlence ve kahkaha diyarı olmuş.

Hiç bir sene rağbetten düşmeyen Adalara taşınanlar dert yanarlar:

— İyi, güzel amma insan uyuyamıyor. Sabahlara kadar kitara sesleri, şarkılar dinmez.

Adada asık suratlı, dalgın gözlü, yorgun argın insan tipi bulamazsınız.

Genci gibi ihtiyarı da kahkaha atar, onlar gibi ihtiyarlar da eşeklere binip tura çıkarlar.

Büyük muharrirlerimiz:

— Eşek lazım mı, değil mi?

Diye münakaşa ede dursunlar. Adalılar bu mahlûkları canları kadar severler.

Orada eğlence, içki, yemek vesaireden evvel eşek akla geldiği için iskeleye çıkar çıkmaz önünüze büyük puntolarla eşeklerle gezme tarifesi ile karşılaşırsınız.

— Adada eşeğe bindim.

Demek, bir mazhariyet oluyor.

Söylendiğine göre bu sene Heybeliada’ya daha çok rağbet varmış. Bu iki ada arasındaki rekabet zaman zaman baş gösterir. Bu sene Heybeli, plajı ile bu üstünlüğü elde etmiş.

Artık uzun senelerden beri gönülleri teshir eden Büyükada kim bilir kaç sene Heybeli’nin maiyeti olarak kalacak.

Bir vakitler, bundan tanı 65 sene evvel Heybeli tamamıyla kıymetten düştü. O vaktin fiyatları ile Büyükada’da bir zira’ arazi yüz kuruşa, Heybeli’de, on, on iki kuruşa idi.

O vakit Sosyete dö Trava Püblik adli banka Heybeli adada hayli arazi satın almış ve sonra da iki ada arasında asma bir köprü kurmayı tasarlamıştı.

Fakat sonradan bu köprü kurulamamış, sebebi de söyle izah edilmişti:

“Büyükada’dan Heybeliada’sına kadar imal olunacak asma köprünün geçiş fiyatı kırk para olacaksa da bundan bir hasılat gelmeyeceği ve hatta 50 seneye kadar masrafını çıkaramayacağı aşikârdır. Zira hava limanlık olduğu halde herkes bin beş yüz kadem yürüyecek yerde gene köprü müruriyesi fiyatı ile kayığa biner ve şayet köprüden geçmek icap etse bile bir adadan diğer adaya nakletmek için şimdiki halde günde yüz ve nihayet yüz yirmi kişiden ziyade olamayacağı, ilah…”

İşte o vakitler Heybeliada’yı şenlendirmek için asma köprü kurmak isteniyordu. Bunu şimdi de Büyükadalılar düşünecekler galiba. Tarih bir tekerrürden ibarettir.

Her yazı Adada geçiren bir ahbabım:

“Orada, dedi, şehir hayatından bambaşka bir hayat var. Yeknesaklıktan bıkan, tezadı seven insanlar, onun için Adaya koşarlar.

Birkaç sene evvel çıkan ve o vakit dillerden düşmeyen:

Adalardan bir yar gelir,

Şarkısı artık söylenmez oldu. Şimdi bütün yarlar Adalardan değil, İstanbul’dan Adalara gidiyor.

Onun için bu seneler içinde:

Adalara bir yar gelir.

Diye yeni bir şarkı bekleyebiliriz.

NİYAZİ AHMET

Paylaş

CEVAP VER