FUKARA HAKLARI BEYANNAMESİ – 1965

0
432

FAKİRLER; fakir olarak doğar, fakir olarak büyür ve fakir olarak ölürler.

Birleşmemiş Milletler İnsan Haksızlıkları umdelerine uyolarak Nevar — Neyok şehrinde toplanan Fukara Haklarını Koruma Komisyonu adı geçen hakların korunmasını sağlamak amacı ile bir Fukara Hakları Beyannamesi yayınlamıştır. Daha çok geri kalmış ülkelerdeki fakir fukarayı hedef tutan bu beyannamenin başlıca umdeleri şunlardır:

1 — Her insan fakir olmakta serbesttir. Hiç kimse bir başkasının fakirliğini elinden alamaz.

2 — Fakir bir kimsenin açlıktan ölmesine hiç kimse mâni olamaz. Açlıktan ölmek her fakirin en tabii hakkıdır.

3 — Fakirleri fakirlikten kurtarmağa çalışmak ve karınlarını doyurmak aşırı solculuktur.

4 — Fakirler arasında ırk, din ve dil (renk hariç) farkı gözetilmez. Bir fakir hangi milletten olursa olsun, bütün diğer fakirler ile ayni muameleyi görür ve dosyalanarak mimlenir.

5 — Fakirlerin gecekondularda yaşamaları, köprü altlarında yatmaları, dilenmeleri, hastalanarak ölmeleri ve sürüm sürüm sürünmeleri doğuştan kazandıkları haklardır. Bu haklar asla ellerinden alınamaz. Almaya kalkışmak aşırı solculuktur. Bunu yapanlar hak kında 141 — 142 nci maddelerden kovuşturmaya geçilir.

6 — Zenginlerin fakirlerle temas etmeleri ve onlara dokunmaları yasaktır.

7 — Bir fakirin zengin hayatını görmesi, ona fakirliğini unutturacağından, buna engel olmamak ve kendi hayatını fakirlere göstermek, bir zengin için fakir haklarını çiğnemek olur. Buna aykırı davranan zenginler kendi çıkarlarını çiğnemiş olacaklarından kendilerine trafik cezası kesilir.

8 — Fakirler için, her gece-kondu mahallesinde okullar açılarak onlara fakir oldukları, en kısa zamanda öğretilecek ve fukaralığın nimetleri kendilerine anlatılacaktır.

9 — Hükümetler fakirleri ancak vergi ve seçimler dolayısıyla hatırlayabilirler, Seçildikten sonra fakirleri hatırlamak aşırı solculuktur.

10 — Her mahallede bir milyoner yaratma slogan fakir mahallelerine teşmil edilemez. Böyle bir şeyi yapmağa kalkışmak aşırılıktır.

11 — Her yerde fakir sayısının arttırılmasına ve böylece az fakat kaliteli zengin yetiştirilmesine çalışmak bütün politikacıların asil görevidir.

12 — Dünya yüzündeki fakirlerin sayısı zenginlerden çok olmasına rağmen iç ve dış yardımlarla kalkınma hamlelerini desteklemek, fakirliği ortadan kaldıracağı cihetle bu davranış Fukaralık Hakları Beyannamesine aykırıdır ve dolayısı ile solculuktur.

13 — Fakirlerin durumunu muhafaza etmek ve daha da fakirleşmelerini sağlamak maksadıyla zenginlerden alınan vergilerin fakirlerden tahsili yoluna gidilecektir.

14 — Fakir fukaranın ekmeği ile oynamak insan haklarına saygı göstermektir. Oynarken faul yapmak suçtur.

15 — “Alma fakirin âhını çıkar aheste âheste” sözü yalan yanlış ve kasıtlı bir sözdür. Bu sözün fakir fukara haklarına tecavüz olduğu fakir fukaraya anlatılmalıdır. Bu sözün doğrusu şudur: “Al fakirin âhını, ver bankaya, gir kur’aya”

16 — Fakir fukarayı uyutmak için her yola başvurmak mubahtır. Bu konuda Makyavel’den faydalanılacaktır.

17 — Zenginlerin muhtarlardan fakrühal kağıdı almaları fakir haklarına tecavüz olacağından bu tarz mutlaka önlenecektir. Bunu önlemek için muhtarlar sosyal adalet gereğince zenginlere olduğu gibi fakirlere de fakruhal kâğıdı veremeyeceklerdir.

18 — Her fakir, fakirliğiyle istediği kadar övünebilir. Fakirliği hor görmek yasaktır. Fakirlerin fakir kalmalarına hatta daha fakirleşmelerine yardımcı olanlar bu beyanname hükümleri gereğince mükâfatlandırılacaklardır.

19 — Fakirlerin, fakir olarak doğmaları, fakir olarak büyümeleri ve fakir olarak ölmeleri mecburidir.

***

Ayrıca aşağıdaki görselde yazının ekstraları var:

  • Eşşek davası.
  • Tarihten yaprak: Şehzade Kerkenez nasıl sünnet olmuştu?

Paylaş

CEVAP VER