HANGİ RÜYALAR GERÇEKLEŞİR?

0
4323

Hangi rüyalar hakikat olur? Birçok yazarlar ve düşünürler bu soru üzerinde eğilmişlerdir. Fakat hâlâ da kesin bir cevap bulamamışlardır. Yalnız bazı tahminlerde bulunanlar İstanbul escort bayan olmuştur. İbranilerde şu üç tip rüyanın hakikat haline geldiği inancı vardı:

1-Sabaha karşı görülen rüya

2-Rüyada iken rüya gördüğünü anlayan insanın rüyası

3-Başka bir rüyada cevabını yahut izahını bulan bir rüya.

Bundan anlaşılıyor ki bir hakikati aksettiren rüyalar daha ziyade hemen hemen uyanmak üzere olduğu sıralarda gördükleri rüyalardır. Aynı zamanda bir rüya görüldükten bir müddet sonunda bir başka rüyada o rüyanın bir izahı bulunursa, ilk görülen rüyanın bir nevi devamını teşkil ederse, o rüya hakikat olabilir.

Rüyalar hakkında böylece kısa bir bilgi verdikten sonra, görülen çeşitli sembollerin ne manaya geldiğini vermeye başlayacağız. Okuyucularımıza faydalı olmak düşüncesi ile her sayımızda birkaçını vermeye çalışacağız. Bunların çeşitli izahlarını yapacağız. Bu arada şunu da hatırlatalım ki, mektuplarının bekliyoruz. Gördüğünüz rüyaları bize anlatınız… Rüyalarınızın tefsirini bu satırlarda bulacaksınız.

Şimdi rüyalarda sık sık geçen sembollerden birkaçını ele alalım.

MERDİVEN: Rüyada merdiven görmek birkaç manaya gelebilir. Eğer bir insan merdivenden yukarı çıktığını görüyorsa bu, o insanın yükselme arzusunu, hatta bu arzusunun gerçekleşmek üzere olduğunu belli eder. Bir merdivenin en alt basamaklarında ise henüz başarının ilk adımlarını atmaktadır. Merdivenin ortasına kadar geldi ise, meslekte emniyetle yürüyor demektir. Merdivenden aşağı inen bir insan başarısızlığa gidiyor demektir. Dikkat etmesi lazımdır. Aynı zamanda böyle bir rüya, bir insanın başarısızlığa uğramaktan korktuğunu da ifade edebilir. Merdivenden dörder, dörder çıkmak, ani ve beklenmeyen bir başarı manasına gelir. Aksine koşarak inmek bir başarısızlık işareti olabilir. Bir nevi imdat işareti gibi tefsir edilebilir.

UÇAK: Rüyada uçak görmek bir yükselme hırsının ifadesidir. Fakat bazen bir insanın çevresinden, mesuliyetlerinden bir an evvel kaçıp kurtulmak ihtiyacını da ifade edebilir. Bu bir insanı kendi kendini tahlilden de meydana çıkar. Yükselme hırsı içinde olan bir insan kendini uçakta görürse, bu başkalarından üstün olma, herkese yukarıdan bakma, arzusu ile hareket ettiğini gösterir. Bu büyük bir Mecidiyeköy escort gayret ister. Uçakta yalnız ise, bu başarı kendisine pahalıya mal olacaktır. Yanında başkaları da varsa bu derece yükselmesinin başkalarına da faydası dokunacak demektir. Mesuliyetlerinden çevresinden çıkmayı tahayyül eden bir insan da kendini uçakta görebilir. Amma bu tip insanın uçak rüyası daha başkadır. Bir yanlışlık yahut bir keder hissi verir.

OTOMOBİL: Rüyada otomobil, kamyon, tren, gemi gibi bir takım taşıt vasıtaları görmek de bir değişiklik ihtiyacının ifadesidir. Bir insanın yeknesak, renksiz, durgun bir hayattan bıktığım, usandığını gösterir bir işarettir. Aynı zamanda bir insanın aşırı derecede dinamik ve enerjik olduğunu da ifade eder. Bir insanın yeni ufuklara doğru çıkmak arzusu ile birçok adımlar atması yakındır. Yalnız bazı taşıt vasıtalarını rüyada görmek Kayseri escort kızlar cinsel bir takım manalara da gelebilir. Onları rüyaları tefsir ederken göreceğiz…

OTORİTER BİR İNSAN: Rüyada otoriter bir insan, meselâ, bir servis şefi, bir öğretmen, bir müdür yahut herhangi bir başka önemli şahsiyet görmek, bir insanın vicdanı ile karşı karşıya gelmekten çekindiğini ifade edebilir. Vicdanım temsil eden işte o önemli şahsiyettir. Bu önemli şahsiyetle konuşma neşeli ise, bir insanın vicdanı rahat demektir.  Yok, aksine, arada geçen can sıkıcı ve üzücü ise o zaman bir insanın hayatında bir takım tatsız olaylar geçmiştir ve bu olayların muhasebesini yaparken kendisine düşen bazı mesuliyetler olduğunu düşündüğü halde, bunları kabul etmemiş olduğu ve yanlış hareket ettiği Escort bayan konya için endişe vericidir.

CEVAP VER