MİSLİ GÖRÜLMEDİK BİR KADIN KASABI

0
614
Scanned by Scan2Net

Körpe ve hayatlarının baharında genç kızları caniyane bir surette kirlettikten sonra öldüren katil, kurbanlarının sayısını bile unutmuş görünüyor

Almanya’da 20 Genç kıza Kıyan Şehvet Canavar Kendisini Nasıl Ele Verdi?

Geçenlerde 9 kişiyi öldürerek cesetlerini asitte yakan ve bu yüzden idam olunan İngiliz Haigh’ı bile gölgede bırakan bu yeni şehvet canavarı, RudolfPleil adlı biridir. Hâlen hapiste bulunan genç katilin kurbanlarının 20 den fazla olduğu ve yeni cinayetler itiraf edeceği tahmin ediliyormuş!

Gün geçmiyor ki Almanya’nın doğusunda veya batısında müthiş cinayetlere, korkunç haydutluklara dair yeni ve sansasyonel haberler yayılmasın!..Bir müddet önce, ardı ardına birkaç kadını zehirleyerek öldüren, tüyler ürpertici cinayetleri kılı kıpırdamadan işleyen genç ve güzel İrmgardSwimka yakalanmış ve onun dedikodusu henüz kapanarak ortalık sükûnet bulmuştu, ki bu sefer, yeniden ve dünya kriminoloji tarihinde eşine ender rastlanacak kadar müthiş yeni cinayetler serisi meydana çıkarıldı.

Şayanı dikkat olan şurasıdır ki bu sefer yakalanan müthiş ve Fransızların meşhur Landrü’sünü bile gölgede bırakacak kadar kanlı katilin tevkifi, tamamıyla tesadüfi olmuştur. 25 yaşında bir garson olan RudolfPleil adlı bu katilin şimdiye kadar çoğu genç ve güzel kadınlar olmak üzere 20 kişinin kanına girmiş bulunduğu tespit edildi ve kendisine de itiraf ettirildi.

Pleil, kurbanlarını para uğrunda öldürmüyordu. Onun maksadı sadece behimî hislerini ister canlı, ister ölü olsun, genç kızlar üzerinde tatmin etmekten ibaretti. Çoğu defa biçareleri bayıltıyor ve caniyane zevklerini tatmin ettikten sonra öldürüyordu.

Bu genç katilin şimdiye kadar yakalanmamış oluşuna ve cinayetlerinin tesadüf saikasıyla meydana çıkarılışına şaşmamak iktiza eder. Zira harpten mağlûp çıkmış, yanmış, yakılmış, milyonlarca insan kaybetmiş Almanya’da, kimin düşman bombalarıyla veya kurşunlarıyla, kimin katiller eli ile öldüğü, kimin kaybolduğu, kimin nerede bulunduğu hâlâ belli değildir. Bütün Almanya’da muhtelif sebeplerle, cinayetlere kurban giderek meçhul kalmış bu bedbahtlar sayısını, on binlerle tahmin edenler vardır. Bu cinayetlerin pek çoğunun meydana çıkarmamadan kalacağı ve meydana çıkabilmesinin sadece bir kader işi olduğu, bütün polis ve adliye mütehassıslarınca teslim ediliyor. Nitekim Pleil’ın cinayetlerinin ortaya çıkmasında da sadece tesadüf ve kaderin rolü oldu.

RudolfPleil, bu Hazirandabasit bir hırsızlık ve emniyeti suistimal meselesinden Lüneburg mahkemesinde yargılanıyordu. Suçu sabit olduğu için bir sene ceza giyeceğine muhtemel gözüyle bakılıyordu. Fakat bazı cezayı hafifletici sebepler de bulunmuş ve Pleil’ın cezasının tecili imkânları da belirmişti.

İşte tam muhakeme safhasının bu sıralarında Pleil’ın söylediği bazı sözler, dikkati çekti. Hâkimler Heyeti de, Savcı da derhal kulak kabarttılar ve Pleil’ı çaprazlama sorgularla daha fazla söyletmeğe uğraştılar. Garson, bir söylediğini sonra cerhediyor, tekrar eski sözüne dönüyor. İnkâr veya teyit ediyordu. Nihayet okadar şaşaladı ki öldürdüğü insanları, ardı ardına sayıp dökmeğe başladı.

Böylece, bir hırsızlık suçundan mahkemeye verilen adamın kitle halinde insan öldürmüş, müthiş bir katil olduğu meydana çıkmıştı.

Ağzından kaçırdığı vakaların bir kısmı Lüneburg’da değil de Braunschweig’da vukubulduğu için kendisini ora ceza mahkemesine yolladılar. Katil, garson orada tam 18 kişinin kanına girmiş olduğunu itiraf etti!

Öldürdüğü kimselerin tamamen, hayatlarının baharında genç ve güzeli kızlar olduğu tespit edilmiş, bulunuyor. Cani, bu biçareleri ya kandırarak tenha yerlere çekiyor yahut ta ıssız sokaklarda veya bombardıman harabelerinde ansızın hücum edip bayıltarak kovuklara ve mahzenlere sürüklemek suretiyle hayvanca taarruz ediyordu.

RudolfPleil, suç ortakları bulunasıya kadar, akli muvazenesi bakımından muayene edilmek üzere Göttingen akıl hastalıkları kliniğine gönderilmiş, fakat bura akıl hastanesi bu kanlı katili kabul etmek istemediği için Göttingen hapishanesinde bir hücreye kapatılarak orada müşahede altına alınmıştır. Pleil, bu müşahede sırasında, evvelce itiraf ettiği. 18 cinayete ilâve olarak 2 cinayet daha işlediğini ağzından kaçırmış ve böylece kurbanlar sayısı 20 ye çıkmıştır.

 

 

Paylaş

CEVAP VER