250 DEFA BOŞANAN ADAM

0
1004
Scanned by Scan2Net

Yukarıdaki resimde lbnissuud’un hareminden bir sahne görüyoruz. Halen bu haremde, kralın kaç zevcesi bulunduğu bilinememektedir. Resimde el öpen zat, Ibnissuud’un oğullarından Faysaldır. Soldaki resimde de Kral İbnissuud’u, Roosevelt tarafından hediye edilen tekerlekli koltukta görüyoruz.

Scanned by Scan2Net

1952 Haziranında 46 ıncı oğlu doğdu. Kızlarının sayısı belli değil ve şimdiye kadar ondan boş düşmüş olan kadınlar ise 250 tanedir. Kendisiyle mukayese edildiği vakit, evlilik hayatı dünyanın dedikodusunu uyandırmış Hollywood yıldızlarının bile acemi çocuklardan farksız kalacakları bu dünya rekortmeni, tahmin edeceğiniz gibi. Arabistan, Kralı İbnissuut’tur. Ama ismi bu kadar kısa da değildir. Onu tam adıyla ananlar, şöyle derler: Adül – Aziz ibu Abdurrahman ibn Faysal es Suud.

Hükmettiği ülke, Rus hudutlarına kadar bütün Avrupa iriliğinde bir kıta olan bu hükümdar, halen 76 yaşındadır. Vehabî denilen gayet koyu müteassıp bir müslüman tarikatine mensup olduğu için ağzına bir damla alkol koymaz. Müzik bile dinlemez. Fakat evlenme bahsinde, dünya yüzünde ondan ileri gitmiş kimseler, tarihin en geri devirlerinde bile nadirdir.

Rivayet ederler ki kurduğu krallığın bütün İdarî işlerini kendine mensup, ailesinden kimselere vermek kararındadır. Hattâ bunun için son erkek evlâdı doğarken şöyle demiştir:

“Gençliğimi ve olgunluk çağımı bir Krallık kurmakla geçirdim. Şimdi tek vazifem, bu krallığı kendi oğullarımla meskûn bir hale getirmektir!”

Bunu şaka mı söylemiş, ciddi mi, belli değil. Ama herhalde bu istikamette faaliyetten geri durmadığı da muhakkaktır.

Arabistan Kralının son defa Amerikada Cadillac fabrikasından getirdiği yirmi otomobillik seyyarharem dillere destandır. Bu otomobil kervanı, Aramco Petrol Şirketi tarafından İbnissuuda hediye edileli. Şirkete takriben 700 bin Türk lirasına patladı. Otomobillerin her biri altışar kapılıdır ve her türlü konforu haiz birer ufak otobüs mahiyetindedir. Bu otomobiller, içlerindeki hususî tesisat sayesinde yazın, kızgın çöl güneşi altında bile serindirler. Geceleri bastıran soğuk rüzgârdan korunmak için de ayrıca sıcak hava tertibatını haizdirler. Harem kervanının başında, Kralın şahsına mahsus otobüs bulunur. Bu otobüste, Arap tarzında bir taht, bir salon, içerisinde 1,50 eninde ve 2,10 boyunda gayet süslü bir karyola bulunan yatak odası vardır. Bu otobüsün boyu 18 metredir.

İbnissuut, oldukça sert bir Kral olmakla beraber sık sık gülümser. Lâkin sol gözü sakat ve yüzünün sol yarısı mefluç olduğu için bu gülümseme, çehresinin sadece sağ yarısıyla olur. Dolayısıyla güldüğü zamanlarda dahi sert bir görünüşü vardır.

Yüzlerce kişilik bir kral ailesi yanında bu aile erkeklerinden boş düşmüş 400 kadar kadının ve 20 bin kişilik bir maiyetle 10 bin atın bakımı; hususî tayyarelerin, otomobillerin ve iki sarayın idaresi başlı başına dirayet isteyen şeylerdir.

El Riad ve Cidde saraylarında en eski Arap tezyinatı yanında, en modem elektrikli asansörler işler.

Arabistan kralının, haremindeki hanımlara karşı kavalyeliği ve onlara ettiği masraf bakımından israfı dillere destandır. Rivayet ederler ki yalnız Fransız parfümü olarak bir günde 20 büı liralık koku hediye etmiştir. Kralın erkek kardeşlerinden Emîr Abdullah, bir müddet önce 40 odalı bir saray yaptırmış ve bunu, Londra’nın en meşhur müesseselerinden birine dayattırıp döşettirmişti. Saray beş milyon dolara mal olmuştu. Fakat Emîr de Arabistan’ın en modem sarayına sahip olmakla övünmüştü.

Kralın seyyar haremini, bu saraydan sonra ve sarayın şa’şaasını söndürmek için getirttiği de şayialar arasındadır.

Paylaş

CEVAP VER