AY’DA İLK İNSAN…

0
778

Yolculuk 15 Temmuzda Aldrin ve Neil Ayın üstünde iki saat kalacaklar

Derleyen: Adnan SEMİH

Scanned by Scan2Net
Ay modülünün Ay’a inişinden sonraki safhalarda Ay’da insanların uzun süreli ikametleri için çareler düşünülürken böylesine bir proje de düşünülmemektedir. Bir uzay gemisi Ay’ın üzerine indirilecek, içinden çıkacak minicik ekskavatörler Ay’ı kazıp gemiyi örtecek ve insanoğlunun Ay’da ilk evi olacak.

15 Temmuz, uzay tarihinde insanoğlu için en büyük denemenin ilk günü olacaktır. Çünkü Birleşik Amerika’nın Ay’a bir insan indirme denemesi o gün başlayacaktır.

Scanned by Scan2Net
AY’A İNECEK: İnsanoğlu Ay’a bu Ay modülü ile inecektir. Bu modül, Apollo-11’in ardında Ay’a gidip yörüngeye girecek, iki astronotla birlikte Apollo 11’den ayrılacak ve ayaklarını böylesine çıkararak Ay’ın yüzeyine yumuşak bir inişle konacaktır.

Biri sivil, ikisi uzayda yürüyüşler yapmış havacı albay olmak üzere üç astronot iki buçuk günlük bir yolculuktan sonra hedefleri olan Ay’ın çevresine varacak ve Ay’dan 112 kilometre yukarıda bir yörüngeye gireceklerdir.

Bu görüngeye girişten sonra baş kısmında Apollo – 11, arka kısmında ona kenetli Ay modülü bulunan uzay gemisi Ay etrafında bir tur tamamlayacaktır. Bu ikinci tur esnasında, uzay gemisinin komutanı sivil astronot Neil Armstrong ile Edwin Aldrin uzay gemisinin arka kısmında bulunan Ay modülüne geçecek ve Apollo – 11’i yönetecek olan Michael Collins uzay gemisinin baş kısmında kalacaktır. Bundan sonra kenetli iki gemideki astronotlar ayrılma ameliyesine girişecek ve Ay modülündeki iki astronot teknelerini Apollo – 11’den ayıracaklardır.

ASTRONOTLAR AYA NASIL İNECEKLER?

İki astronot Ay’a yumuşak iniş yapabilmek için bir kere daha fi-en roketlerini çalıştırıp hızlarını konma hızına indirmiş bulunacaklardır. Sonra da Ay modülü, Ay’ın yüzeyinde daha önceden tespit edilmiş bir iniş mahalli konacaktır. 4 madenî ayağı üzerinde Ay modülü Ay’a konduktan sonra iki astronot gemiden çıkıp ilk defa olarak Ay’a ayak basacaktır.

Scanned by Scan2Net
YUMUŞAK İNİŞ: Ay modülünün Apollo 11’den ayrılıp Ay’a inişi ve konuşu bu şekilde olacaktır. Modül AY’a inerken hız kesmek için roketlerini tersine çalıştırarak fren yapacak, devamlı frenleme ile hız keserek Ay üzerine böyle yavaşça konacaktır.

Ay’ın yüzeyinde iki saat kalacak olan iki astronot bu zaman zarfında orada dolaşacak, çeşitli yerlere Ay’da kayıtlar yapacak, çeşitli cihazlar yerleştirecek, Ay’ın üzerindeki kayalardan numuneler alacak ve önceden tespit edilmiş bir listeye göre gerekli incelemeler yapacaklardır. Bu arada iki astronot Ay’dan Dünyaya hitaben yayın da yapacaklardır. Bu sırada Ay etrafında bir tur daha tamamlamış olan Apollo – 11 yörüngedeki randevu mahalline yaklaşırken iki astronot tekrar Ay modülüne dönecek ve iniş takımlarındaki roket motörlerini ateşleyerek havalanacaklardır. Bu havalanış sırasında Ay modülü iniş takımlarım bırakıp yörüngeye doğru yükselecek, sonra güç bir manevrayla yörüngede iki saat evvel ayrılmış olduğu Apollo – 11 ile buluşup onunla kenetlenecektir. Kenetlenme ameliyesinden sonra Ay’a inmiş olan Armstrong ile Aldrin ön taraftaki Apollo – 11’e geçecekler, sonra bir manevrayla arkaya bağlı Ay modülü ile bağlar kesilecek, Apollo – 11, modülü yörüngede bırakarak bir ateşleme ile Ay yörüngesinden kurtulacak ve dünyaya dönüş yolculuğuna çıkacaktır.

Bilginler, Apollo – 11’in dünyaya dönmesini ve astronotların Ay’dan getirecekleri kaya numunelerini heyecanla beklemektedirler. California Üniversitesinin Nobel kazanmış kimyagerlerinden ünlü bilgin Harold Urey: “Bence, Ay’dan gelecek kayalar dört ile dört buçuk milyar yaşındadır.

Scanned by Scan2Net
AY ÇEVRESİNDEN DÜNYA: Apollo-8 astronotları 380 bin km. uzakta Ay’ın çevresinde dönerken dünyamızın böylesine resmini çektiler ve insanoğlu ilk defa olarak kendini uzaydan seyir fırsatını buldu. Dünya kurulalı bu ilk defa mümkün oluyor.

Apollo-9, Apollo-10 ve Apollo-11

147 saatlik Apollo – 8, Ay’a gidiş – geliş yolculuğunun inanılmayacak kadar parlak bir başarıyla tamamlanması, Ay’ın üzerine ilk insanın basacağı günü birdenbire çok yakınımıza getirivermiştir.

Apollo-8’in Noel’de Ay’ın üzerinde 112 kilometre yüksekte yörüngeye girer girmez Apollo programı direktörü Havacı Tümgeneral Samuel Phillips kararını verdi: Apollo-8’den sonraki Ay programlan üç ay öne alınacaktır. General Phillips’in emrine göre Ay programı şöyledir:

BAŞARILI YOLCULUK

Scanned by Scan2Net
Apollo – 9 uzay aracı Dünya yörüngesinde denenecek. Resimde. Apollo-9 He uzaya gidecek üç cstronottan Modül Komutanı D. K. Scott.

APOLLO-9: 28 Şubat günü Havacı Yarbay James A. Mac Divitt ile David E. Scott ve sivil astronot Russell L. Schweickart, ilk defa yörüngede insan ile denemesi yapılacak Apollo-9 uzay gemisine kenetlenmiş Ay modülüyle birlikte bir dev Saturn-5 roketinin burnunda havalanacak ve dünya Devresinde yörüngeye gireceklerdi. İleride astronotlan Ay’ın üzerine indirip geri getirmekte kullanılacak olan dört madenî ayaklı Ay modeli ile Apollo-9 aynı roketle, fakat ayrı ayrı yörüngeye gönderileceklerdir. Bir kere yörüngeye girdikten sonra, Mc Divitt, üç astronotu taşıyan Apollo-9 ile havada bir dönüş yapacak ve aynı yörüngede bulunan Ay modülüne kenetlenecektir. Müteakip 10 gün boyunca astronotlar uzayda her iki uzay gemisini de birlikte veya ayrı ayrı uçuracak, defalarda iki gemi birbirlerinden ayrılacak, sonra çetrefil manevralarla birbirlerine yaklaştırılacak ve kenetlenecektir. Böylelikle daha ileride bir Apollo gemisini Ay yörüngesinde oturtup oradan modülle ayrılarak Ay’a inecek ve tekrar dönüp uzayda Ay gemisine kenetlenecek, astronotlar bu gemilerin ilk ve en önemli manevralarım tamamlamış olacaklardır.

APOLLO-1O: Apollo-9’un Dünya etrafındaki bir yörüngede buluşma ve kenetlenme manevraları başarıyla tamamlandığı takdirde, iki ay sonra mayısta Ay’ın fethi için bir büyük hamle daha yapılacaktır. Bu defaki hamle de Apollo-8’inki gibi Ay etrafında yörüngeye girme hamlesi olacaktır. Fakat bu defa, Apollo-10, Ay’ın yüzeyinden 200 kilometre yukarıda Apollo-10 Ay yörüngesine girmeyi başardıktan sonra uzay gemisinin içindeki 3 astronottan ikisi teknenin ön kısmında bulunan Ay modülü denilen kısma gireceklerdir. Astronotlardan biri, yörüngede dolaşan Apollo – 10’un içinde kalırken diğer iki astronot girdikleri Ay modülünü Apollo – 10’dan ayıracak, çok tehlikeli birkaç manevra ile yörüngeden çıkarak Ay’ın yüzeyinden 17 kilometreye kadar ineceklerdir. Bazı bilim çevrelerinde Ay modülünün bu kadarla kalmayarak Ay’ın yüzeyine de ineceği söylenmektedir. Fakat Program Müdürü Phillips, Apollo-1O’un Ay’ın yüzeyine inebilecek yapıda ve güçte olmadığını söyleyerek söylentileri yalanmaktadır.

… VE AY’IN ÜSTÜNDE

Scanned by Scan2Net
Apollo – 11 ’in öç astronotundan biri olan Neil Armstrong, arkadaşı Edwin Aldrin Jr. peykimiz aya ayak basacaktır.

APOLLO-11: Apollo-10 denemesi de başarıyla sonuçlandığı takdirde 15 Temmuzda, en geç ağustos içinde Apollo-11 Ay’a gönderilecektir. Bu defaki denemede bütün teknik problemler halledilmiş, muhtemel hor türlü arızası giderilmiş bir Ay modülü kullanılacaktır.

Apollo-11, Ay’ın etrafında yörüngeye girecek, sonra gemideki üç astronottan Neil Armstrong ile Edwin Aldrin Jr. Ay modülüne geçerek ana uzay gemisinden ayrılacak ve Ay’a ineceklerdir. Bu sırada yörüngede kalacak Ay gemisini Astronot Collins yönetecek ve iki astronotun Ay’a gidip gelmelerini bekleyecektir.

Paylaş

CEVAP VER