RASPUTİN’İN KIZI VE KATİLİ ANLATIYOR! (1935)

0
4622

Rasputini tanırsınız. Son Rus Çarı zamanında Rusyada Çardan daha nüfuzlu olan meşhur papaz . Bu herifin hayatı sarayda, zengin kadınlar arasında, onların kucağında ve rezalet, şenaat içinde geçmişti. Cahil Rus halkı, bu herifin martavallarına inanmış, onun Allahla ve İsa ile İzmir escort kızlar teması olduğuna kanaat getirmişti. Bu serseriye Allah gibi tapıyorlardı. Çar da boyun eğmiş, onun sözüyle hareket etmiştir. İşte bu sayede Rasputin saraya gelen bütün zengin kadınlarla düşüp kalkmış, Allahın bu yakın adamına teslim olmayı bir sevap bilen kadınlar ömrünün sonuna kadar onun metresi olmuştur.

Rasputinin bir kızı vardır. Bu kız şimdi Paristedir. Babasının hayatı hak-kında diyor ki:

—Manastırdan geldikten 1 sene sonra Petrogradda, ozaman hastaları iyi etmekle şöhret kazandı. Çok akıllı, uslu ve kudretli bir papazla tanıştı ve bu papaz vasıtasiyle büyük Düka Nikola ile tanıştı. Nikola Çarın amcası ve Rus ordusunun ozaman kumandanı idi. Büyük harbin ilk senesi orduya kumanda etmişti. Bu adam Rasputini saraya tanıttı ve babam küçük prens Aleksisi bir hastalıktan kurtararak saraydaki büyük yerine geçti.

Onun ileriyi görmek kudreti pek büyüktü, ölmeden üç ay evvel bana yazdığı bir mektubda akıbetini, ihtilâli, Romanofun katlini, bizim Rusyadan atılacağımızı hep biliyor gibi yazıyordu. Bu mektublar bir gün darda kaldığımız zaman bize bir hayli para getirecektir.

Nihayet Rasputin büyük ihtilâlde en yakın arkadaşlarından Yusupof tarafından öldürülmüştür. Yusupof rezaleti ayyuka çıkan bu herifi kendi evine çağırmış, bir eğlence vereceğini söylemiş ve aldatarak zehir içirmiş; öldürmüştür.

Yusupof anlatıyor:

Rasputinin filmleri yapıldı. Bu filmlerde onun katili olan Yusupof a ait birçok sahneler vardır ve bunlardan Rasputin dolayı Yusupof ve ailesinin kumpanyaları dava ettikleri malûmdur. Maksat biraz para koparmak. Rasputinin katili cinayeti nasıl yaptığını şöyle anlatmaktadır.

— Bir kış ortası idi. Evimin mahzen katında bir odayı bir Bostanlı escort zaman evvel bu iş için hazırlamış, döşetmiştim. Ortadaki bir masada Rasputin zehirli çay içecekdi. Yukarıda bir miralayla birkaç büyük zabit bu işi bekliyorlardı.

Rasputin benim ikram ettiğim zehirli çayı da, şarabı da istemedi; hattâ pastaları da yemiyecekti. Bereket ki biraz sonra kendi eliyle zehirli pastalardan birer birer almıya başladı. Fakat galiba hissetti ve plânlarım altüst olacakdı.

Arka cebimden tabancamı çıkardım, Rasputin geldiğindenberi ayakta duruyordu. İki el boşalttım, Rasputin korkunç bir haykırışla yere yuvarlandı.

Tabanca sesi bütün evde çınladı. Yukarda bu hayırlı sesi bekliyenler sevinmişler, koşuşuyorlardı. Bütün memleket belki bu sesi işitmişti. Çünkü bütün Rusya bekliyordu.

Yaşıyordu… Ayağa kalkdı, üzerime doğru yürüdü… Tekrar büküldü, zehir de tesirini göstermeğe başlamışdı. Bir hayvan gibi böğürüyor ve kıvrılıyordu. Birden gene Üçyol escort kalkdı ve saraya giden gizli kapıyı bularak karanlıklara karışdı.

Yukardan yetişenlerden biri arkasından kurşunlan savurdu. Cesedi bir kapalı otomobile attılar ve nehrin derin bir yerine fırlattılar.

Ben Rasputini öldürürken milyonlarca Rusun onu hâlâ bir Allah gibi sevdiğini de biliyordum. Fakat bu milyonlara karşı nekadar milyonlar da vardı, ki ırz, namus düşmanı olan bu haydut, erzel herifin canım çıkarmak için can atıyordu.

CEVAP VER