GARİP İNANÇLAR 1951

0
676

-Gelinlik bir kız, nikah gününde bir gelini çimdiklerse, çok geçmeden o da onun gibi evlenirmiş!

-Sağ gözün seğirmesi hayırlı bir müjdeye, sol gözün seğirmesi ise kötü bir habere işaretmiş!

-Bir evde karıncaların birdenbire bollaşması, yakın bir zamanda o eve bir servetin geleceğini gösterirmiş.

-Tesadüfen bir çift ayakkabının altları üst üste gelirse karı koca kavgasına işaretmiş…

-Mehtabın ilk gecesinde ve onun ışığı altında gümüş bir paraya bakmak zenginliği celp edermiş!

-Bir makasın yere düşmesi uğurlu imiş, gece boşuna makasla oynamak, anlaşmazlık doğururmuş, makasla havayı kesmek ise şeytanları! Def edermiş.

-İki sevgili buluştukları zaman yağmur yağarsa, bu aşkın bir skandalla neticeleneceğine alâmetmiş…

-Çorabı yanlışlıkla ters giymek, bir kavgaya işaretmiş…

-Hâmile bir kadın, soğan soyarken gözleri yaşarmazsa bir erkek evlât doğuracağını gösterirmiş!

-Bir fincanın veya bir tabağın içinde bulunan iki kaşığa, bekâr birisinin gözü ilişirse yakında evleneceğine işaretmiş!

-Sağ kulağın çınlaması iyi bir haber dinlemeye, sol kulağın çınlaması da hoşa gitmeyecek bir şeyi duymaya alâmetmiş.

-Su içerken birisini hıçkırık tutarsa, başka bir yerde kendisinden bahsedildiğini gösterirmiş.

-Bir kahve fincanının kırılması veya elbise üzerine dökülmesi yakında gelecek iyi bir müjdeye işaretmiş!

(El İsneyn’den)

Paylaş

CEVAP VER